برنامه های توسعه کار آفرینی و توانمند سازی جویندگان کار

اجرای طرح کارانو کلید خورد

در ادامه روند برنامه های توسعه کار آفرینی و توانمند سازی جویندگان کار؛ اجرای طرح "کارانو" با هدف ایجاد شبکه حمایتی و پشتیبانی نوآوری برای کارآفرینان با همکاری دانشگاه امیر کبیر از سوی شهرداری منطقه 11 آغاز شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار