بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران

کلیات نرخ سرویس مدارس تصویب شد

شورای شهر تهران با رای مثبت اعضا کلیات نرخ سرویس مدارس را تصویب کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار