بی پیکر

راز مرگ مردی که از طبقه هفتم سقوط کرد چه بود؟

ماجرای کشف جسد مردی در یک مجتمع مسکونی، زمانی به معمای جنایی پیچیده ای در مشهد تبدیل شد که نیروهای پلیس با شنیدن ناله های ضعیف از طبقه هفتم، با پیکر خون آلود و بی رمق زنی رو به رو شدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار