تبدیل پارک علم و فناوری

دکتر موسی خانی در نشست روسای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی؛

تبدیل پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به سازمان یاد گیرنده

سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی توسعه قابلیت های فردی و مهارت های کارآفرینی و تبدیل شدن پارک به سازمان یادگیرنده را از استراتژی های پارک علم و فناوری دانست.

در دانشگاه تهران؛

اولین استارت آپ E-LEARNING برگزار می‌شود

اولین استارت آپ E-LEARNING در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران: دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی در توسعه فناوری دارد

رئیس پارک علم و فناوری استان مازندران گفت: با توجه به ضرورت تبدیل علم به ثروت دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی در توسعه فناوری دارد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار