تخبگان

ثبت‌نام عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان‌ تمدید شد

فراخوان پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان‌ پارک فناوری پردیس معاونت علمی از ابتدای آذر ماه سال جاری آغازشده است و با درخواست متقاضیان تا پایان روز 27 آذر ۱۳۹۷ تمدید شد.

دستاوردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در شناسایی و جذب نخبگان

شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگان، ساماندهی نظام گزینش اصلح کارگزاران کشور از میان آنان، ارتقای نظام سیاست‌گذاری و مدیریت امور نخبگان، ارتقای دلبستگی ملی آنان در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، توسعه همکاری های بین المللی نخبگان و ... از جمله اقدامات ملی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه امور نخبگان است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار