تخت هوشمند

ساخت تخت های هوشمند بیمارستانی با تکیه بر دانش بومی

یک شرکت دانش‌بنیان با تولید تخت‌های بیمارستانی هوشمند، خدمات بهداشتی و درمانی خاصی را به بیمار ارائه می‌کند و بخشی از صنعت پزشکی و بیمارستانی کشور را با این محصول دانش‌بنیان تأمین کرده است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار