تعطیلی ۴۴۱۶ مرکز

تعطیل شدن ۴۴۱۶مرکز و مکان غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی

مسئول برنامه سلامت نوروزی وزارت بهداشت، از تعطیلی ۴۴۱۶ مرکز و مکان غیر بهداشتی در برنامه سلامت نوروزی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار