تغییر رئیس دانشگاه آزاد

اختصاصی ایسکانیوز:

تغییر اقلیم،چالش طبیعی قرن معاصر/انسان باید طمع خود را از طبیعت کمتر کند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین گفت: به طور قطع و یقین انسان نقش اول را در تغییر اقلیم و تولید گازهای گلخانه ای دارد و پیشرفت های صنعتی و توسعه هایی که اخیرا در دنیا اتفاق می افتد خصوصا در قرن گذشته باعث شده است که انسان به عنوان مهم ترین و بزرگترین عامل دخالت درتغییر اقلیم نقش داشته باشد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار