توسعه و ارتقاء سیستم حمل و نقل اضطراری

تلفات زلزله با انسداد معابر افزایش می یابد

طرح شبکه راه های اضطراری شهر تهران ، ویژه وقوع حوادث و سوانح، با هدف تردد و دسترسی آسان خودروهای امدادی و جلوگیری از انسداد معابر اصلی از سوی شهرداری تهران و پلیس راهور اجرا می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار