تیراندازی در اطراف نهاد ریاست جمهوری

تیراندازی در اطراف نهاد ریاست جمهوری تکذیب شد

اخبار منتشر درباره تیراندازی در اطراف نهاد ریاست جمهوری توسط یک منبع آگاه تکذیب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار