جایزه ملی مدیریت مالی

واحدپور فرد خبر داد:

گام بلند وزارت ارتباطات در شفاف‌سازی فرآیند امور مالی

مدیرکل امور مالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در سال‌های گذشته به‌عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابزارهای نوین الکترونیکی عقب بودیم ولی در حال حاضر می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که از بابت دولت الکترونیکی جلوتر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اجرایی هستیم.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری خواستار شد

توجه ویژه به قانون‎گریزی، قانون‎پذیری و قانون‎زدایی

معاون کل نهاد ریاست جمهوری، خواستار توجه ویژه به بحث قانون گریزی، قانون پذیری و قانون زدایی شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار