جایگاه شغلی

دور دنیا با مصاحبه‌های دکتری دانشگاه‌ها؛

توجه به پژوهش‌های جامعه‌محور در دانشگاه کالیفرنیا/ متقاضی باید بر اساس یک فرضیه آزمایش طراحی کند

تصویرسازی از جایگاه شغلی متقاضی در 5 سال آینده، طراحی آزمایش بر اساس یک فرضیه و پژوهش‌های جامعه‌محوراز جمله مواردی‌ست که در مصاحبه دکتری دانشگاه کالیفرنیا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

راهکارهای ارتقای جایگاه بانوان در شرکت ملی نفت بررسی می شود

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با همکاری دانشگاه ها، ٢ موضوع پژوهشی را با هدف ارتقای جایگاه بانوان در شرکت ملی نفت ایران در برنامه ششم توسعه دنبال می کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار