جزییات آتش سوزی مرکز در حال ساخت

جزییات آتش سوزی مرکزدرحال ساخت غرب تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی جزییات آتش سوزی گسترده در مرکز خرید در حال ساختی در غرب پایتخت را تشریح کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار