جشنواره ملی  پیشگیری از سوانح

از سوی دبیر کمیته داوران تشریح شد:

چگونگی داوری آثار ارسالی به  نخستین جشنواره کشوری «پیشگیری از سوانح و حوادث»

دبیر کمیته داوری نخستین جشنواره ملی  پیشگیری از سوانح و حوادث که از سوی رادیو سلامت در حال برگزاری است به تشریح شیوه‌ داوری و ویژگی داوران این  جشنواره پرداخت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار