حافظه کاری

آلودگی هوا موجب کاهش رشد حافظه کاری کودکان می شود

تحقیق جدید نشان می دهد قرارگیری در معرض آلودگی هوا در مسیر رفتن به مدرسه می تواند تاثیرات مضری بر رشد حافظه کاری کودکان داشته باشد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار