حتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی

زمانش رسیده نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی را افزایش دهیم

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از احتمال افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار