حسن عراقی زاده

دانشگاه آزاد علیه کرونا/ 25

برگزاری جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و ستادکل نیروهای مسلح

نشست مشترک دانشگاه آزاد اسلامی و ستادکل نیروهای مسلح در خصوص همکاری و بهره گیری از ظرفیت های طرفین جهت مبارزه با ویروس کرونا برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار