حق تعیین سرنوشت

رئیس قوه قضاییه:

هیچ زورگویی نمی‌تواند حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را بگیرد

رئیس قوه قضاییه گفت: حق تعیین سرنوشت، سرزمین فلسطین، حق مردم آن سرزمین است و هیچ زورگویی در عالم نمی تواند این حق را از آنها بگیرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار