حقوقی پروژه تجاری

پروژه‌های صنعتی و تولیدی زیر چتر حمایتی قوه قضاییه قرار می‌گیرند

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود و حمایت دستگاه قضائی استان کرمان موانع متعدد حقوقی پروژه تجاری صاروج پارس که در بافت مرکزی و قدیمی شهرکرمان در حال ساخت است، برطرف شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار