حمایت از فعالیت های اقتصادی

حمایت مدیریت شهری از فعالیت های اقتصادی شهروندان با هدف کاهش بیکاری

نشست تخصصی شرکت های تعاونی پهنه مرکزی شهرداری تهران با هدف ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از فعالیت اقتصادی شهروندان به میزبانی مرکز خدمات اجتماعی منطقه 11 برگزار شد.    

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار