حمایت های خانوادگی و اجتماعی

لزوم تغییر نگاه به معتاد و اعتیاد/ دستگاه ها و نهادهای مرتبط با کاهش آسیب های اعتیاد کدامند؟

یکی از عوامل مصرف و گسترش استفاده از مواد مخدر ، باور غلط مردم است که تصور می کنند مواد مخدر ، دارویی برای تسکین دردهاست در حالی که اعتیاد بلایی خانمان سوز است که نتایج و اثرات زیانبار اخلاقی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال دارد بدین لحاظ شناخت و راه های مبارزه با آن امری ضروری است.

ازدواج سبب طول عمر بیماران سرطانی می شود

مطالعات جدید نشان می دهد که ازدواج سبب طول عمر بیماران مبتلا به سرطان می شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار