خورشید خواهد دمید

از قاب پرس تی وی؛

تلاش سجاد جاوید برای تحریم حزب الله لبنان

شبکه پرس تی وی در برنامه این هفته «خورشید خواهد دمید» (The Sun Will Rise) به واکاوی تصمیم بریتانیا برای تحریم حزب الله می پردازد.

پرس تی وی بررسی می کند:

پیمان صلح اسلو و نتایج آن برای فلسطینی ها

مذاکرات آمریکا و یمن، نقض حقوق بشر در یمن توسط سعودی ها و هم پیمانانش و ممانعت از سفر هیات یمنی به ژنو عنوان موضوعاتی است که در برنامه این هفته «خورشید خواهد دمید» (The Sun Will Rise) با نگاهی به پیمان صلح اسلو که به امضای سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونستی رسید، تبعات و نتایج آن برای فلسطینی ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.شی ساده» (A Simple Question) در شبکه پرس تی وی مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

پناهنده‌های فلسطینی زیر تیغِ ترامپ

شبکه پرس تی وی، وضعیت پناهنده های فلسطینی را بحث و بررسی می‌کند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار