دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان

تمام کارگران هفت تپه آزاد شدند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: کارگران هفت تپه آزاد شدند و هیچ کارگری در خصوص موضوع هفت تپه در بازداشت نیست.

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان:

ورود مدعی العموم به ساماندهی پایانه مرزی چذابه

 در بازدید دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از پایانه مرزی چذابه، دستورات لازم بر رفع کامل نواقص و کمبود‌ها صادر شد.

با افرادی که اموال بیت‌المال را هدر می‌دهند قاطعانه برخورد می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان گفت: با افرادی که اموال بیت‌المال را هدر می‌دهند قاطعانه برخورد می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار