داود بهشتی­ زاده

توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران واحد بناب صورت گرفت؛

کسب مدال طلا و اخذ جایزه علمی ویژه مسابقات بین المللی اختراعات و ابتکارات نورنبرگ آلمان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران با ارائه دو اختراع موفق به کسب مدال طلا و اخذ جایزه علمی ویژه وزارت علوم روسیه و رتبه اول کارگروه فنی مهندسی مسابقات بین­ المللی اختراعات و ابتکارات نورنبرگ آلمان 2016 iENA شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار