دبیر ستاد توسعه زیست فناوری

امید به درمان بیماری‌های اعصاب با کمک پروبیوتیک‌ها

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ان‌شاءالله تا سال آینده می توانیم برخی بیماری‌های اعصاب را به کمک محصولات پروبیوتیکی درمان کنیم.

قانعی: تولید 30 داروی جدید زیستی در آینده نزدیک

یکی از برنامه ها و اولویت های ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید 30 داروی جدید زیستی در کشور است.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی؛

حذف از بازار، پیامد کشمکش ترانزیتی با همسایگان

سالیان سال است که حمل و نقل عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدزا برای ایران به شمار می‌رود و به گفته برخی کارشناسان درآمد کشور ایران بیشتر از آنکه مربوط به بخش‌های صنعتی باشد از طریق روش‌های حمل و نقلی کسب می‌شود و در واقع ایران بیشتر یک کشور حملی و نقلی است تا یک کشور صنعتی.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ؛

توجه به زیست فناوری میزان اشتغال در کشور را افزایش می‌دهد

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: توجه بیشتر به حوزه زیست فناوری کمک بزرگی به ایجاد اشتغال در کشور خواهد کرد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار