دبیر علمی پرستاری هشتمین کنگره چشم‌ ایران

قطره چشمی نفازولین را خودسرانه مصرف نکنید

دبیر علمی پرستاری هشتمین کنگره چشم‌ ایران نسبت به مصرف خودسرانه قطره‌های چشمی نفازولین هشدار داد و گفت: استففاده مداوم از این قطره چشمی سبب خشکی و قرمزی مداوم چشم می‌شود.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار