دجله و فرات

ساخت بیش از 30 سد بر روی دجله و فرات عامل اصلی گرد و غبار

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی گرد و غبار و منشاء برداشت ذرات ریز از سطح خاک را ساخت بیش از 30 سد بر روی رودخانه های دجله و فرات دانست.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار