درگذشت مدال آور المپیاد ریاضی

دارنده مدال نقره جهانی المپیاد ریاضی درگذشت

دارنده مدال نقره المپیاد جهانی سال ۲۰۰۱ به دلیل سانحه تصادف درگذشت.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار