دومین دور گفتگو

دومین دور گفتگوهای ایران و ایتالیا برگزار شد

دومین دور گفتگوهای ایران و ایتالیا با عنوان نقش هنر در گسترش تعامل و همکاری‌های علمی و فرهنگی میان ایران و ایتالیا روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در باغ‌موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار