دکتر سید احمدرضا خضری

دکتر خضری در گفت و گو با ایسکانیوز؛

روابط مبتنی بر تعامل و رعایت احترام؛ لزوم ارتباط علمی با کشورهای غربی

مشاور رئیس دانشگاه تهران گفت: ما می توانیم ارتباط علمی خود با کشورهای شرقی را توسعه دهیم در عین حال با کشورهای غربی که با ایران روابطی مبتنی بر تعامل و رعایت احترام متقابل دارند، ارتباط داشته باشیم.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار