دکتر سیدمحمد هادی ایازی

مشارکت های دستگاه های دولتی می تواند نقش موثری در سلامت شهروندان داشته باشد

معاون اجتماعی و رئیس شورای فرهنگی سلامت وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تامین سلامت جامعه تنها می تواند 25 درصد نقش داشته باشد و 75 درصد تامین سلامت جامعه در اختیار دستگاه های دیگر است .

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار