دکتر شاهرخ قاسم زاده

با امضای تفاهم نامه با دانشگاه ازاد اسلامی همدان؛

توسعه مدارس سما همدان در دستور کار قرار گرفت

تفاهم نامه ای در قالب سه بند با هدف توسعه مدارس سما در استان همدان بیـن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسـرکان با شورای نظارت و هماهنگی سما استان همدان به امضا رسید.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار