دکتر وحیده نگین

فعالیت 10هزار و 810 شرکت تعاونی زنان در ایران

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده آخرین وضعیت شرکت های تعاونی زنان کشور را تشریح کرد.

ضرورت ورود زنان فعال در بخش غیررسمی به صندوق های بیمه ای

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده، با بیان اینکه "50 درصد از جامعه را زنان تشکیل می دهند" گفت: امکان ندارد در توسعه اقتصادی از ظرفیت زنان استفاده نکنیم. برای برداشتن موانعی که در پیش پای زنان ما برای افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی است باید گام هایی برداریم و تمام این تمهیدات نیز به این دلیل است که معتقد هستیم زنان باید بین کار و زندگی شان تعادل ایجاد کنند.  

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار