دکتر کیومرث یزدان پناه

**دکتر کیومرث یزدان پناه

تدبیر در برابر تهدید

دکتر کیومرث یزدان پناه استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد سیاسی در یادداشتی به لزوم وجود تدبیر در برابر انواع تهدیدات خارجی پرداخته است

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار