دیماندی

جابجایی زمان «اوج بار» برای مشترکان پرمصرف برق ممکن شد

مشترکانی که مصرف برق آنها 30 کیلووات و بیشتر است، می توانند با مشارکت در طرح «زمان استفاده» (Time Of Use) وزارت نیرو، زمان «اوج بار» خود را از زمستان به تابستان انتقال دهند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار