رئیس حراست بنیاد مستضعفان

براتلو، رئیس حراست بنیاد مستضعفان شد

با حکم سید پرویز فتاح، صفرعلی براتلو رئیس حراست بنیاد مستضعفان شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار