رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان:

ضرورت آراستگی و حفظ شئون فرهنگی تبیین شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان بر تبیین ضرورت حفظ آراستگی، عفاف و حجاب بین دانشجویان و کارکنان این واحد دانشگاهی تأکید کرد.

طرح ملی خودمراقبتی برای سفیران سلامت دانشجویان در واحد رودان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان گفت:باید دانشگاه ها به عنوان بهترین مرکز اشاعه این مهارت در این عزم ملی مشارکت کنند و دانشجویان بر اساس یادگیری آکادمیک این مهارت می توانند نقش مهمی در سلامت خود، خانواده وجامعه داشته باشند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار