رئیس شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان اردبیل

کارمند واحد اردبیل، رئیس شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان اردبیل شد

کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به عنوان رئیس شورای مشارکت های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت استان اردبیل منصوب شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار