رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه

رهایی جوان کرمانشاهی از چوبه‌ دار با رضایت خانواده مقتول

 رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه از رهایی جوانی از چوبه‌ دار در ستاد تالیف قلوب و شعب سازش در قتل خبر داد.

تعیین شعبه ویژه شورای حل اختلاف جهت صدور گواهی حصر وراثت در سرپل ذهاب

 رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه گفت: شعبه ویژه شورای حل اختلاف در شهرستان سرپل ذهاب جهت صدور گواهی حصر وراثت جانباختگان زلزله کرمانشاه تعیین شده است که امورات مربوط به مراجعین را به صورت فوری وخارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار