رئیس کل دادگستری اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد؛

سوء قصد به بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب خمینی شهر

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از سوء قصد به بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خمینی شهر خبرداد و گفت: متهم به زندان معرفی شده است.

رسیدگی به اتهامات سه عضو یک خانواده در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اصفهان

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: به اتهامات سه عضو یک خانواده در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی اصفهان رسیدگی شد.

اتصال به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه از طریق شماره تماس ۱۲۹

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: برای اولین بار در استان اصفهان امکان اتصال به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه از طریق شماره تماس ۱۲۹ فراهم شد.

برای پزشک و پرستار متخلف بیمارستان خمینی شهر قرار کفالت صادر شد

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از قرار کفالت برای پزشک و پرستار متخلف در بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهرخبر داد و گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده متخلفان تفهیم اتهام شده‌اند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار