رئیس کمیته فنی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

جزئیات دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

رئیس کمیته فنی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از مشخص شدن حیطه های این دوره از المپیاد و دبیران هر حیطه در اولین نشست کمیته فنی خبر داد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار