رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار

تجهیز مراکز سالمندان جهت مقابله با کرونا به اکسیژن سنج

رئیس کمیته پیشگیری از بیماری‌های واگیردار سازمان بهزیستی کشور گفت: تمام مراکز سالمندان در سراسر کشور جهت مقابله با کرونا به اکسیژن سنج مجهز شدند تا سالمندان به محض افت اکسیژن به مراکز درمانی منتقل شوند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار