راهپیمایی ضد آمریکایی و صهیونیستی

اعلام انزجار اصفهانی ها از تصمیم جدید ترامپ

راهپیمایی ضد آمریکایی و صهیونیستی مردم اصفهان آغاز شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار