رسیدن دارو به مغز

فراصوت، سرعت اثربخشی داروها را افزایش می دهد

دانشمندان با استفاده از یک روش جدید فرآیندرسیدن دارو به مغز را تسریع بخشیدند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار