رشته های غیر پزشکی

ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته های غیر پزشکی

بخشنامه ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته های غیر پزشکی در 31 اردیبهشت ماه 96 به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار