روابط شفاهی

شبکه‌های اجتماعی و روابط شفاهی /عصر گفت‌وگو‌های مجازی 

اسماعیل قدیمی* در دنیای امروز، شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا می‌کنند، به ‌طوری که به جزئی جدایی ‌ناپذیر از زندگی بیشتر افراد تبدیل شده‌‌اند. امروزه در اغلب جوامع شبکه‌های اجتماعی مختلفی در حال فعالیت هستند که هر کدام کاربران خاص خود را دارند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار