روز احسان و نیکوکاری

کار کمیته امداد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پرهزینه است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت:کار کمیته امداد امام خمینی(ره) پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پرهزینه بدون نگاه جناحی و مذهبی است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار