رونق مجدد چندین کارگاه خیاطی نیمه فعال یا تعطیل

حمایت بنیاد علوی ازگروه های مردمی، جهادی و خیریه ها برای مقابله با کرونا

بنیاد علوی در حال حمایت از گروه های مردمی، جهادی و خیریه ها برای مقابله با شیوع کرونا است.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار