ریاست هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی

ابقای قاضی سراج در ریاست هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی

با توجه به اتمام مهلت دوره مسئولیت اعضای هیات نظارت طبق موضوع ماده(1) دستورالعمل اجرایی هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی و تبصره آن، قاضی سراج به‌ عنوان رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی به مدت دو سال ابقا شد.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار