زمایشگاه فضایی چینی Tiangong۲

آزمایشگاه فضایی چین در اتمسفر سوخت

آزمایشگاه فضایی چین روز گذشته در حالی پس از ورود به اتمسفر سوخت که مقامات چین این رویداد را یک عملیات کنترل شده عنوان کردند.

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار